Monthly Archives: december 2015

Terugblik op 2015 – Vooruitblik op 2016

We kijken terug op een onstuimig jaar dat we goed kunnen afronden. Het jaar waarin we de verwachte groei hebben kunnen realiseren en daarmee een goed perspectief voor 2016 hebben. Het is het jaar waarin we in Parijs een internationale prijs wonnen en we na lang investeren de eerste grote leveringen van scheepsdeuren voor Accedoo…
Read more