Subsidie van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Voor VABO Composites is samen met andere bedrijven en kennisinstituten een subsidie vanuit de EFRO beschikbaar gesteld. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Marknesse is initiatiefnemer van het project 'ACM Pilot Plant'.

De EFRO-subsidie wordt ingezet om onderzoek te doen naar het automatiseren van productieprocessen van composietproducten. Het doel van dit project is om nieuwe producten te ontwikkelen tot het niveau van marktintroductie, met als onderscheidende eigenschap dat ze lichter of goedkoper zijn dan andere producten op de markt.

Met het project worden de concurrentiekracht en het innovatief vermogen van de regionale maakindustrie versterkt en wordt er een impuls gegeven aan het beleid van de provincie om Flevoland op de kaart te zetten als hét centrum in Europa voor onderzoek naar en ontwikkeling van composietproducten.

Voor alle bedrijven van het project 'ACM Pilot Plant' is er in het totaal een EFRO-subsidie van 2.354.471 euro beschikbaar gesteld.

Reacties zijn gesloten.